مسابقه سین کارا ری مـیستریو بهترین سایت هواداران جان سینا و   ری مـیستریو - 2 mimplus.ir

در راو این هفته بـه تاریخ 17 سپتامبر 2012 مسابقاتی برگزار شده

که ما همزمان به منظور شما نتایج را اماده کرده ایم.

توجه کنید کـه هم اکنون هیچ سایتی بـه جز ما نتایج همزمان با مسابقه را اماده نکرده!!!!

مسابقات برگزار شده راو این هفته بـه شرح زیر است:

مسابقه اول...........................................................سین کارا و ری مـیستریو درون مقابل اپیکو و پریمو

مسابقه دوم......................................................................................ایو درون مقابل بث فونیکس

مسابقه سوم..........................................................................برودس کلای درون مقابل هیتث لیتر

مسابقه چهارم.........................................................................سانتینو مارلا درون مقابل دالف زیگلر

مسابقه پنجم..........................................................................وید برت درون مقابل جاستین گابریل

مسابقه ششم..................................................................دنیل برایـان و کین درون مقابل جیمـی بوم

مسابقه هفتم..........................................................................رندی اورتون درون مقابل لرد تنسای

مسابقه هشتم..........................................................................زک رایدر درون مقابل دامـین ساندو

مسابقه نـهم.................................................جان سینا و شیمس برابر البرتو دل ریو و سی ام پانک

برای دیدن نتایج کوتاه راو این هفته بـه ادامـه مطلب مراجعه کنید

. مسابقه سین کارا ری میستریو . مسابقه سین کارا ری میستریو : مسابقه سین کارا ری میستریو ، مسابقه سین کارا ری میستریو
[بهترین سایت هواداران جان سینا و ری مـیستریو - 2 مسابقه سین کارا ری میستریو]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 26 Aug 2018 15:18:00 +0000